Dlhy zdravotnej poisťovne spôsobia, že sa pacienti nedostanú k svojim liekom

Autor: Janka Cigániková | 14.2.2017 o 10:17 | Karma článku: 7,09 | Prečítané:  1706x

V minulých rokoch sa kradlo, zle hospodárilo, odkladali sa potrebné reformy v mene znovuzvolenia. Tieto kroky sa nestali same, ale robili ich konkrétni ľudia. A konkrétni ľudia si aj upravili...

...Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) tak, aby im boli vyplatené tučné odmeny na základe zdanlivo dobrého hospodárenia. Títo ľudia si ďalej žijú svoje životy, zatiaľ čo slovenský pacient dopláca, a to doslova, na ich konanie.

Jeden z dôsledkov toho, že sme si do vlády zvolili ľudí bez morálnych zásad, je dlh 200 mil eur v štátnej Všeobecnej poisťovni. Minister zdravotníctva tvrdí, že náprava sa nedotkne pacientov (!), alebo ak, tak len veľmi malej skupiny. Tak sa lepšie pozrime na ozdravný plán (OP), ktorý priniesla ,,Všeobecka´´:

 

LIMITY NA LIEKY

Rozpočet Ministerstva zdravotníctva na roky 2017 – 2019 ráta  so znížením nákladov na zdravotnú starostlivosť. Obmedzenia by mali pocítiť najmä pacienti hľadajúci pomoc u lekárov špecialistov. Zmeny totiž majú nastať v limitoch, ktoré im stanovia zdravotné poisťovne. Pacientov sa dotknú limity na preskripciu (predpisovanie) liekov všeobecnými lekármi i špecialistami. Nikto dnes nevie, ako sa budú dané limity tvoriť a ako ich budú zdravotné poisťovne od lekárov vynucovať. Hrozí, že lekári začnú narážať na strop pre počet liekov aj laboratórnych vyšetrení, ktoré budú môcť pacientom predpísať. A všetci, ktorí sa do týchto limitov nedostanú, nedostanú lieky alebo vyšetrenia. Môže sa ľahko stať, že už 15-teho v mesiaci lekár začne len predstierať funkčnú ambulanciu, pretože sa bude obávať, že už nebude mať za čo lieky, vyšetrenia a úkony platiť, lebo poisťovňa mu ich neuhradí.

LIMITY NA VYŠETRENIA

Podobné limity sa majú zaviesť aj na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, čo samozrejme bude mať vplyv na dostupnosť týchto vyšetrení pre pacientov. Terajší šéf nemocnice Kočan vraví, že systém limitácie je zavedený na skoro všetky typy zdravotnej starostlivosti, ktorú nakupuje. Otázka je, či je práve systém limitov ten správny. Skôr ide o to, že poisťovňa nezvláda revízie a manažment poistencov a tak sa uchyľuje k limitom pre poskytovateľov.

Limity robia problémy už dnes a znižujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Údajne nie v akútnych stavoch, no odkladanie vyšetrení môže mať nebezpečné dôsledky.

,,EFEKTÍVNEJŠIE´´ NEMOCNICE

Ďalšie úspory sa majú uskutočniť v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým nemocníc, ktoré majú zefektívniť svoju prevádzku a nákupy, prehodnotiť efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, zvýšiť obložnosť (využiteľnosť) lôžok. Najmä pri štátom vlastnených nemocniciach, ktoré majú záväzky po lehote splatnosti za takmer 500 miliónov eur, je zefektívnenie nákupov ťažko uskutočniteľné, pretože dodávatelia už vopred musia rátať s rizikom neskorého zaplatenia faktúr, resp. s istým hair-cutom pri oddlžení. Navyše, veľkú časť nákladov týchto nemocníc tvoria personálne náklady, čiže istým riešením by bola redukcia oddelení a lôžok.  A minister veru opatrne naznačuje isté ,,zefektívnenie´´ v tejto oblasti.

Zaujímavé je tvrdenie ministra Druckera, že nemocnice sú primárne zadĺžené preto, lebo do zdravotníctva ide málo peňazí a nie preto, že by zle hospodárili. Vraví to ten istý minister, ktorý ústami koaličných poslancov súhlasil so znížením sadzby za poistenca štátu na historické minimum. A štát na tejto kapitole ušetrí na ľudskom zdraví okolo 120 miliónov eur. Lebo veď pracujúci zaplatia viac ako minulý rok, tak čo by sme nepresunuli milióny do menej sledovaného rezortu. Predsa, toho Pašku bolo už dosť vidno. Tak či tak, o čo viac je toto ministrove tvrdenie pravdivé, o to menej je tento bod OP podstatný.

NEKATEGORIZOVANÉ LIEKY

Začnem príkladom. Kuchárka, ktorá trávi väčšinu svojho pracovného času na nohách, manipuláciou s ťažkými nádobami, má problémy s chrbtom. Pomáhajú jej injekcie, za ktoré platí mesačne 200 eur. Na liečbu padne veľká časť rodinného rozpočtu. Nepatrí totiž do malej množiny pacientov, ktorí majú to šťastie, že im poisťovňa prepláca nekategorizované lieky.

Ministerstvo ráta so znížením nákladov na nekategorizované lieky. Ide o výnimočné prípady, keď pacient dostane aj liek, ktorý nebol schválený a výnimky budú mať samozrejme dopad na liečbu pacientov. Minister nechce znížiť objem preplatených nekategorizovaných liekov, ktoré už pacienti majú predpísané, ale chce znížiť nárast týchto prípadov ročne z aktuálnych 6% na 3%. Takže kuchárka ma o polovicu menšiu nádej, že jej poisťovňa pomôže.

Treba však dodať, že na výnimku schvaľované lieky oberajú systém o viac úžitku než mu prinášajú. Sú totiž nákladné a nemocnice stoja priveľa na úkor inej starostlivosti. Kým pacient, ktorý takýto výnimkový liek dostane, je spokojný, mnohí iní čakajú dlhšie na operáciu. Ani nevedia, v dôsledku čoho dlhšie čakajú a preto ich nie je tak počuť, ale sú tu. Slovensko nie je schopné pri súčasnej ekonomickej situácii zaplatiť lepšiu zdravotnú starostlivosť.  Ale tento blog je o tom, ako sa opatrenia dotknú ľudí. Takže aj takto sa ich dotknú.

ČAKANIE

Ďalšou oblasťou kde pacient na vlastnej koži môže pocítiť zmenu je eliminácia ambulantnej praxe u špecialistov, ktorí majú úväzok vyšší než 0,8. Znamená to len toľko, že poisťovňa začne vypovedať zmluvy lekárom, ktorí majú súčasne aj súkromnú prax. Z pohľadu úspory rozumné a možno aj logické opatrenie. Pacient v ňom ale logicky príde o jednu ambulanciu. Pretože lekár si bude musieť vybrať medzi štátnou nemocnicou a súkromnou praxou. Buď- alebo. A povedzme si pravdu, súkromné praxe často vznikajú aj preto, aby si lekár mohol povyberať hrozienka z koláča a vyfakturovať poisťovni lepšie platené vyšetrenia na svoju súkromnú ambulanciu, zatiaľ čo v štátnej urobí len tie menej zaujímavé alebo také, na ktoré nemá u seba vybavenie. Tak ako je logické, že takéto opatrenia ide poisťovňa zo svojej pozície zaviesť, tak je logické, že motivácia lekárov slúžiť v štátnych ambulanciách nebude rovnaká ako pred ich zavedením. A preto sa môže ľahko stať, že bude menej špecializovaných ambulancií, lekári v nich budú kratšie a pacienti budú dlhšie čakať.

ODPREDAJ POHĽADÁVOK PRE LEPŠIU LIKVIDITU

OP ráta s odpredajom pohľadávok čo prispeje k zlepšeniu likvidity poisťovne. Dopad na hospodársky výsledok však  môže byť negatívny, pretože ak predáme pohľadávky, ktoré sme evidovali v účtovníctve nejakej vymáhačskej firme, reálne sotva dostaneme viac ako 15% ich nominálnej hodnoty. Ide o to, že ak sú vaši poistenci Rómovia žijúci v Anglicku, ktorí ani nevedia, že majú dlh, alebo naozaj nesolventní nemajetní ľudia žijúci niekde na periférii v garáži, je veľmi nepravdepodobné, že túto pohľadávku vôbec vymôžete. A vymáhačská spoločnosť to veľmi dobre vie, a vie aj to, že práve štátna VšZP má najviac takýchto klientov. A keďže to vie, zahrnie to aj do ceny, za ktorú bude ochotná tieto pohľadávky odkúpiť. Preto v prípade, ak by sa nedobytné pohľadávky predali za menej než 15% svojej hodnoty, resp. ak by boli s predajom spojené ďalšie náklady, máme skutočný problém.

DRG

Platba za diagnózu nie je v OP, ale začína byť receptom na všetko. Vravia: ušetríme, veď zavádzame DRG. Tlieskam. Po siedmych rokoch by bolo na čase. Treba tiež však povedať, že DRG je hra s nulovým súčtom: o čo niektorá nemocnica dostane viac, o to dostane iná menej.  Je to systém, ktorý bude platiť za vyriešenie problému, nie za jeho priebežné riešenie. Menej napríklad zaplatí nemocnici za dlhú liečbu pacienta bez výsledku, no viac zaplatí za účinnú a rýchlu pomoc pri tom istom zdravotnom probléme v inej nemocnici. Preto VšZP na DRG neušetrí, výdavky na nemocnice budú rovnaké.

RIEŠENIA

Je potrebné dodať, že s viacerými opatreniami súhlasím a považujem ich za potrebné. A rovnako treba dodať, že majú byť štandardom v poctivo hopodáriacej organizácii a nie ozdravným plánom.

Tento blog je ale o tom, že tvrdiť, že sa opatrenia ľudí nedotknú je minimálne zavádzanie, ak nie klamstvo. Tvrdím tiež, že prínosy, ktoré tieto opatrenia dotýkajúce sa zdravia a života ľudí a ich najbližších prinesú, sa použijú na zaplátanie dier po smeráckych nominatoch. Na nápravu ich chýb a nie na lepšie zdravotníctvo pre ľudí. A ani tie nedokážu zaplátať celý dlh v poisťovni. Na zvyšok bude VŠZP nútená zobrať úver a ten zas zaplatia ľudia.

Čo by bolo treba robiť:

- Pokecať napríklad s bývalým šéfom Všeobecky pánom Foraiom, či by sa neuvedomil, či mu to predsa nie je trochu blbé a nepredal by svoj luxusný byt v Riverparku. Ak by potom prispel na zlepšenie finančnej kondície, poisťovňa by bola hneď o milión zdravšia.

- Potrestať zodpovedných, vyvodiť osobnú zodpovednosť...

Dobre ešte raz a teraz vážne...

     - Sústrediť sa na nižšie prevádzkové náklady, prehodnotiť ceny nakupovaných služieb najmä v oblasti IKT, ktoré stoja cca 20 miliónov ročne (takéto opatrenie v OP síce spomenuté je, ale je veľmi málo ambiciózne, pretože poisťovňa plánuje ušetriť len necelé 1% svojich prevádzkových nákladov. Ako bude motivovať napr. nemocnice k úsporám, keď sama nie je schopná ušetriť na svojej vlastnej prevádzke),
     - škodová komisia by mala dokázať úmyselné poškodenie a nechať vinníkov zaplatiť celú škodu (má takú právomoc),
     - sústrediť sa na revízne činnosti, skúmať medicínsku podstatu, a nie iba formálne náležitosti,
     - podpora ministerstva musí byť výraznejšia (transformácia univerzitných a fakultných nemocníc na subjekty s tvrdými rozpočtovými obmedzeniami, zrušiť duplicity, zbytočné oddelenia, kliniky apod. - funguje to NOU, NUSCH sú a.s. )
     - nerobiť sociálnu politiku a politiku trhu práce zo zdrojov verejného zdravotníctva

     - a voliči by si mohli lepšie zvážiť koho nabudúce pustia ku kormidlu, aby nemuseli dlhy po neschopákoch, babrákoch a darebákoch platiť ešte deti našich detí.

Veľká otázka je, či má minister plán B - čo sa stane ak VšZP nebude OP plniť ? Pri tomto slabom odvare potrebných riešení, ktoré názývajú ozdravným plánom a ktorá nevykryje ani tretinu dlhu poisťovne totiž reálne hrozí nútená správa a prípadne presunutie poistného kmeňa. Pripadá mi to ako čiastočná symptomatická liečba následkov, nie ako liečba príčin choroby.

 

Volám sa Janka Cigániková , som členkou Zdravotníckeho tímu SaS a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. 

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť. Ďakujem.

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Nový bulvár dostane Bratislava na jeseň 2019

Nový bulvár má byť hotový na jeseň 2019.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Ako riskantná je cesta slovenským autobusom

Aká je kvalita autobusov na cestách.


Už ste čítali?