Národná zrada?

Autor: Janka Cigániková | 29.4.2016 o 12:52 | (upravené 29.4.2016 o 14:08) Karma článku: 9,07 | Prečítané:  1952x

Vyše týždňa sme sa v slovenskom parlamente zhovárali o tom, ako tretia vláda R. Fica nastavila program na najbližšie štyri roky. Nie je to žiadna sranda. To, čo sa tu upieklo, bude musieť národ zjesť. Ale bude mu to aj chutiť?

A komu vlastne? Za akých podmienok? Koho to naozaj posilní, a koho, naopak, oslabí, ak ešte vôbec budú vládať byť slabšími? Pretože všetci veľmi dobre tušíme, že niekto bude ťahať za kratší koniec.

Ak sa Vám nechce čítať, tu je link na môj prejav k PVV v parlamente. Ale zatiaľ mi to lepšie píše ako hovorí :)

 

VRAJ STABILITA

Programové vyhlásenie vlády (PVV) si dáva za cieľ spoločenskú a politickú stabilitu. Spoločenská a politická stabilita sa dá dosiahnuť tak, že sa v konaní od veci prejde ku konaniu k obsahu veci. Takže sa prejde od  kvetnatých slov k merateľným hodnotám a tým sa posilní nielen demokracia na Slovensku, ale ja hospodárstvo a iné oblasti spoločenského života. Ak začneme svoje zámery a výsledky svojej práce viac merať a hodnotiť, dosiahneme spoločenskú a politickú stabilitu, rozumej funkčný štát v ktorom sa oplatí pracovať, podnikať  a žiť.

Posilnenie spoločenskej stability  znamená akceptovať požiadavky voličov, brať svoj politický mandát vážne a najmä plniť predvolebné sľuby. Od predstaviteľov strán SIEŤ  a MOST-HÍD zaznel v predvolebnom zápase verejný prísľub  o nevstúpení do vlády s Ficom resp. so stranou Smer SD. Porušením tohto sľubu výrazne a vedome oslabili svoj vlastný mandát  a legitimitu svojho bytia vo vláde. Za moc vymenili svoju dôveryhodnosť a podviedli tak veľkú časť voličov. Tým je táto kapitola spoločenskej a politickej stability pre uvedené 2 politické subjekty v demokratickej spoločnosti uzatvorená.

article_photo (Janka Cigániková)

Viem, poviete mi - inak sa nedalo, museli sme. Budete mi skúšať tvrdiť, že to ten či tamten za to môže. Ja sa vás na oplátku pýtam... Bol by možný vznik tretej smeráckej vlády, keby ste tak ochotne neotočili? Ako by to asi vyzeralo s atmosférou v spoločnosti?  S nádejou ľudí? Keby ste dali šancu vzniku pravicovej vláde a tým aj šancu uvoľniť ruky prokuratúre, polícii, súdom?

Každý jeden zvolený poslanec SIEŤe  a MOSTu-HÍD si mal prehodnotiť svoje hlasovanie o PVV a zdôrazňujem, že išlo aj o hlasovanie o dôvere vláde. Každý z nich si to mal zvážiť, pretože ak hodnotový základ, na ktorom stojí toto PVV, vykazuje podstatné závady, všetko, čo sa na ňom vybuduje, bude chatrné a nedôveryhodné. Ďalšie variácie a kombinácie, pokiaľ ide o zostavenie vlády a o zodpovednosť, mali  nadmieru zodpovední politici nechať na ľudí, a nie na svojich vládnych ambíciách. Všímať si vôľu ľudí tejto krajiny, ktorí im dali hlas práve aj z dôvodu, že "charakter rozhoduje" alebo, že "dobrý štát slúži ľuďom".  Politická stabilita postavená na podvode je postavená na vode. A vyjadriť dôveru podvodu ja jednoducho nemôžem.

 

KONTINUITA ZNEUŽÍVANIA MOCI

A teraz k vecnému obsahu – v PVV mi chýbajú presne vymedzené oblasti kontinuity, v ktorých vláda bude pokračovať. Pretože, ak má záujem pokračovať  v kontinuálnom podporovaní korupcie,  vo feudálnom vládnutí a poňatí moci, pokračovať v kontinuite v nefunkčnom zdravotníctve, v zaostávajúcom školstve v rámci EU,  chorom súdnictve, polícii a prokuratúre - zvlášť pri odhaľovaní trestných činov, s množstvom súdnych prieťahov a nekonečných, rokmi neuzavretých súdnych sporov, tak to je kontinuita na zaplakanie. Hľadať  kontinuitu a pokrok v posledných 4 rokoch pri podpore malého a streného podnikania by chcelo veľkú lupu. Nájsť celospoločensky prospešné ustanovenia zákonov prijatých počas minulého volebného obdobia, ktorým by bývalá vláda uľahčila alebo podporila plošne malých a stredných podnikateľov s konkrétnymi výsledkami, sa nedá. Ibaže by sme zavreli obe oči a spomenuli si na korupčné schémy okolo rozdávania európskych fondov, štátnych zákaziek a dotácií vybraným podnikateľským skupinám.

Roky sa dehonestovala parlamentná kultúra a spolupráca. Hľadanie riešení s opozíciou bola výnimočnosť, ktorá neraz skončila rozporuplnými výsledkami, ako pri novele ústavy, kde sa manželstvo muža a ženy (stav, ktorý už aj tak existoval) zabetónovalo homofóbmi. Zosmiešňovanie, podceňovanie, dehonestácia, to boli doterajšie vládne zbrane. Tento všadeprítomný postoj sa rýchlo etabloval aj do celospoločenskej atmosféry, kde existovali iba naši - smerácki a príp. oligarchickí klienti – tí mali permanentku do všetkých oblastí politického, spoločenského, ale aj hospodárskeho života.

Ak nezačne byť  dôvodom  vysokej životnej úrovne ľudí  rozhľad, vzdelanosť, schopnosti, ale skupinové partikulárne hospodárske a politické záujmy, ak nebude  výsledkom ľudskej činnosti  zmysluplná práca, ale zháňanie konexií a korupcia, ak vysoké školstvo bude uspokojovať len dopyt po nekvalitnom vzdelávaní, slovenský národ zdegraduje.  

 

SEN O SOCIÁLNOM ŠTÁTE

Vláda presadzuje myšlienku dobre spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu už pomaly 10 rokov. Ja som stále neprišla na to, čo s tou myšlienkou vlastne urobila. Ako ju pretavila do praxe. Chudobné regióny sú stále chudobné. Počet ľudí odkázaných na štátne dávky je takmer stabilný, rómske segregované spoločenstvá sú stále segregované a tie hladové doliny sú vraj stále hladové. A teraz sa vláda podľa jej PV pripravuje snívať ďalší sen o sociálnom štáte. Keďže nikdy  netreba prestať snívať, držím jej palce, aby ju z myšlienok nevytrhla tvrdá realita. Napríklad tá, že niekto tie prerozdeľované hodnoty musí najskôr vytvoriť, a ten niekto nebude ani štát, ani kamarát veľkopodnikateľ čerpajúci dotácie. Bude to malý, stredný podnikateľ, bude to živnostník, bude to zamestnanec a ten na to aby mohol tvoriť, potrebuje okrem času, priestoru a skutočnej právnej ochrany, aj silu, chuť a stabilné legislatívne prostredie.

 

ROZVOJ LEN PRE SPRIAZNENÝCH?

V PVV čítam, že na  napĺňanie cieľa účasti súkromného sektora na rozvojovej spolupráci sa využijú finančné aj nefinančné nástroje. Veľmi rada by som verila,  že príležitosti dostanú všetci tí, ktorí budú mať preukázateľne  najlepšie projekty s dosiahnuteľnými hodnotiteľnými hospodárskymi výsledkami. A nebude o tom rozhodovať len novozriadený styčný koaličný dôstojník, ale tím odborníkov na základe vopred stanovených pravidiel. Veľmi rada by som verila všetkým tým vznešeným predsavzatiam, ale už sa nechcem sklamať. Preto uverím, až keď uvidím.

Kolegovia z vládnej koalície môžu začať napríklad tým, že pre lepšie verejné rozhodovanie  prizve do rozhodovacej a kontrolnej činnosti štátnych inštitúcií aj opozíciu. Nič sa tým nepokazí, naopak vylepší, pretože bude lepšie fungovať  systém bŕzd a protiváh, rozšíri sa optika videnia pre lepšie verejné rozhodovanie. Strategické investície a efektívne verejné investície spolu s využívaním fondov Európskej únie nás za bývalej vlády stáli stratu obrovských hodnôt - materiálnych, ale najmä  morálnych. Už by sme mohli nechať novinárov odpočinúť si a zredukovať takmer denné tlačové  besedy  o rozkrádaní tohto štátu na cyklus postavený aspoň na mesačnej  báze.  A keďže veta o podpore korupcie  na Slovensku v PVV nie je, zrejme vypadla, verím, že s ňou vypadnú aj nekalé praktiky vysoko postavených úradníkov. Takže pre efektívne verejné investície nebude ani tak dôležité ako, ale kto pri tomto riadení bude personálne stáť. Hlásime sa ako opozícia do kontrolných orgánov tak pre využívanie fondov EÚ, ako aj na Úrad pre verejné obstarávanie, do Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre dohľad, Regulačného úradu a ďalších.

 

VRAJ ĎALŠIE ZJEDNODUŠENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE :)

Citát: „V oblasti využívania európskych štrukturálnych fondov sa prijíma ďalšie zjednodušenie procesu implementácie EŠIF s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov a subjekty zapojené do tohto procesu.“ Zdôrazňujem slovo ďalšie, lebo som ešte v tejto krajine nestretla človeka, ktorý by mi povedal, že v niečom bola administratívna záťaž za vlády R. Fica zjednodušená. Slovíčko ďalšie zjednodušenie je v tomto kontexte zbytočné, stačí ak príde k situácii, že namiesto 100 notársky overených dokladov, 5-krát kopírovaných a poslaných na 5 rôznych miest v jednej budove pre totožnú štátnu inštitúciu, ďalších 10 elektronických hlásení a 150 kontrol, bude stačiť iba jedenkrát. Za takýto výsledok 1-krát a dosť  vopred všetkým ďakujem a ocením ho nielen pri eurofondoch, ale najmä pri bežnom styku človeka s úradmi.

 

ZDRAVOTNÍCTVO

Prioritne vítam oblasť zdravotníctva v PVV,   niektoré  podstatné oblasti zmien sú podchytené. Beriem ich s rešpektom, pretože už od roku 2012 podľa predchádzajúceho PVV máme na Slovensku ideálny stav, zabezpečenú starostlivosť o zdravie – zdravého občana, vyliečeného pacienta a spokojných zdravotníkov, ktorí sa nám len tak z dlhej chvíle sem –tam zúčastnia na protestoch.

Verím že rozumnou komunikáciou, faktami a konštruktívnou  politikou nám zostáva  iba  tešiť sa spolu  s novým ministrom na hodnotovo zameranú spoluprácu v dobrom aj v zlom.

LEGÁLNE ZVOLENÍ BEZ LEGITIMITY PODVÁDZAŤ

Pre mňa ako poslanca NR SR bude najvyšším zadosťučinením, ak sa pre spoločenskú a politickú stabilitu prioritne  vrátime k základnému pilieru štátu a reálne začneme uplatňovať oddelenosť štátnej moci, teda zvlášť zákonodarnej,  výkonnej a súdnej moci. Nie ako je dnes - zliate do jedného  mocou riadeného celku, ovládaného niekoľkými ľuďmi, systémom vyhraj voľby a môžeš všetko.

Na záver môjho prejavu k PVV som v pléne vyzvala všetkých kolegov zvolených za stranu Sieť a Most-Híd,  aby napriek udomácneniu sa vo vládnej pozícii, predsa len zvážili požiadavky a túžby občanov, aby zvážili aj kritický a ostrý obsah slov opozičných kolegov, pretože  v ich podstate, akokoľvek kritickej je pravda. Boli síce legálne zvolení, ale nezískali legitímne právo podvádzať. Vyzvala som všetkých kolegov, aby nedali hlas tomuto vládnemu programu, lebo iba tak môžu napraviť hrubú chybu, ktorá bola urobená krátko po voľbách. Dnes by sme tu nemuseli špiritizovať nad nekonečne vágnymi sľubmi, nudnými úradníckymi súvetiami, ale mali by sme pred sebou úžasné dobrodružstvo meniť Slovensko k lepšiemu. Mali by sme morálnu prevahu a podporu našich ľudí.

Dôveru tretej vláde Roberta Fica nakoniec parlament vyjadril. Budeme veľmi svedomito strážiť, ako s ňou bude narábať.

 

Volám sa Janka Cigániková a spolu s kolegami z SaS bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.  Ak pre nás máte nejaký podnet, alebo potrebujete pomôcť, napíšte mi na janka@ciganikova.sk.

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť. Ďakujem.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SPIŠ KORZÁR

Tatry zasiahla povodeň, viaceré chodníky uzavreli

V severných dolinách Tatier platia obmedzenia.


Už ste čítali?